User ID Password
主選單
線上學習專區
登入
使用者名稱:

密碼:


忘了密碼?

現在就註冊!

兩公約/人權教育宣導影片

人氣401
訓育組長 - 學務處常用表單 | 2017-10-02 13:07:55

00兩公約3’39” https://www.youtube.com/watch?v=MLqMhItc3bs&list=PLfCWEeQ6v1bSOiG_wwG0XXz3dYa5P5UcG&index=3

01人權的演進與由來9’45” https://www.youtube.com/watch?v=UPQ_uaiyYTE&list=PLfCWEeQ6v1bSOiG_wwG0XXz3dYa5P5UcG&index=16

02人權小動畫8’40” https://www.youtube.com/watch?v=xRz74Rbm_DA

03『欺負我年紀小嗎?兒童人權』 - 木擊者036” https://www.youtube.com/watch?v=G2xe-fOW9ks

04《我的權利宣言》My Rights, My Voice 1’57” https://www.youtube.com/watch?v=FT8P-o1X0s0&list=PLbZsr72BrBcGgEXEqXo_8NDYiq09oyVJV

05人權動畫系列二:第一代人權8’18” https://www.youtube.com/watch?v=c8Wp5yP6Kfs

06人權動畫系列三:第二代人權ESC Rights 6’47” https://www.youtube.com/watch?v=k7CLqlhGCPY&list=PLLpK2QL4wl9bAIbB3l-IwlD5l8kBHKMLF

07人權第一條:我們天生自由而且平等1’03” https://www.youtube.com/watch?v=lYmkzLf-Efk&list=PLfCWEeQ6v1bSOiG_wwG0XXz3dYa5P5UcG&index=7

08人權第二條:不要有差別待遇1’03” https://www.youtube.com/watch?v=G16ZlvJPS7g&list=PLfCWEeQ6v1bSOiG_wwG0XXz3dYa5P5UcG&index=8

09人權第三條:生存的權利1’03” https://www.youtube.com/watch?v=aWP1Et-NpLI&list=PLfCWEeQ6v1bSOiG_wwG0XXz3dYa5P5UcG&index=9

10人權第四條:不要有奴役制度1’03” https://www.youtube.com/watch?v=NhbavlfOWE8&list=PLfCWEeQ6v1bSOiG_wwG0XXz3dYa5P5UcG&index=10

11人權第五條:沒有折磨1’03” https://www.youtube.com/watch?v=PjxoxW7WHPI&list=PLfCWEeQ6v1bSOiG_wwG0XXz3dYa5P5UcG&index=11

12人權第六條:不管你到哪裡,你都有權利1’03” https://www.youtube.com/watch?v=FUQj7_wmuAs&list=PLfCWEeQ6v1bSOiG_wwG0XXz3dYa5P5UcG&index=12 

13人權第九條:沒有不公平的拘留  1’03” https://www.youtube.com/watch?v=KSO1Gu3og5M

14人權第十三條:行動的自由  1’03” https://www.youtube.com/watch?v=qflZpjqByUw

15 酒後不開車2’00” https://www.youtube.com/watch?v=zG5IJ1ckbhc&list=PLE-0y4o55A5foJlGlfPri36rOu4HJKTn2

地址:桃園市中壢區中山東路二段425號 | 總機電話:03-4563830 | 學校傳真:03-4667144

本網站由資訊組維護   版權所有桃園市中壢區普仁國小. All Rights Reserved.